İstifadə şərtləri

Diqqət! Bu sayta daxil olmazdan öncə istifadə şərtləri ilə tanış olun. Qeyd olunan şərtlərlə razı olmadığınız halda, saytdan istifadəni dayandıra bilərsiniz.

Saytın istifadəsi

Sayt, mənbə materiallarında və onların hər hansı bir nüsxəsində olan mülkiyyət hüququ ilə bağlı bütün məlumatları və digər məlumatları özünüzdə saxlamağınız şərti ilə yalnız şəxsi qeyri-kommersiya istifadəsi üçün bu saytdan (bundan sonra "Sayt") materialları nəzərdən keçirməyə və yükləməyə imkan verir.

Bu Saytın materiallarını dəyişdirmək, habelə onları hər hansı bir formada yaymaq, nümayiş etdirmək və ya ictimai ələcə də kommersiya məqsədləri üçün başqa bir şəkildə istifadə etmək qadağandır. Bu materialların digər saytlarda və ya kompüter şəbəkələrində istənilən istifadəsi qadağandır.

Məsuliyyətdən imtina

Bu saytın materialları və xidmətləri heç bir zəmanət olmadan "olduğu kimi" təqdim olunur. Sayt, bu Saytda göstərilən materialların, proqramların və xidmətlərin düzgünlüyünə və tamlığına zəmanət vermir. İstənilən vaxt, xəbərdarlıq etmədən, bu Saytda göstərilən materiallara və xidmətlərə, həmçinin qeyd olunan məhsullara və qiymətlərə dəyişiklik edə bilər. Bu Saytdakı materiallar və xidmətlər köhnəlmiş olduqda, onları yeniləmək məcburiyyətində deyil. Heç bir halda sayt, bu saytın istifadəsi zamanı, istifadəsi mümkünlüyünün olmaması və ya istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı bir ziyana (o cümlədən, mənfəət, məlumat və ya iş fəaliyyətinin kəsilməsi nəticəsində dəyən ziyana) görə cavabdehlik daşımır.

Saytda qeydiyyat

Saytda qeydiyyatdan keçməklə özünüz və əlaqə məlumatlarınız barədə etibarlı və dəqiq məlumat verməyə razılıq verirsiniz.

Qeydiyyat nəticəsində sizin cavabdeh daşıdığınız istifadəçi adı və şifrə alacaqsınız. Saytda istifadəçi adınızı və şifrənizi qeyd etməklə bütün hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Qeyd məlumatlarını itirdiyiniz təqdirdə bu barədə bizə məlumat verməyinizə məcbursunuz.